s-p-e-l-l-b-o-u-n-d

|


- "Pesades" senyoreta Fine.
- Sí, intentem d'acabar de pol·lir aquesta "s" sonora.
- Què?!
- Sí, que no pot fer aquests...hhmmm...errors.
- La veuran a venir.
- Vostès també els deuen fer de vegades.
- Però nosaltres som britànics.
- Podem parlar com vulguem i es pensen que és Shakespeare.

Oído en The Nanny.

0 visitantes locos: