s-p-e-l-l-b-o-u-n-d

|


- Potser hauria de mirar de no atreure l'atenció. Està un xic fora de lloc en aquesta festa.
- Ah! no cal que s'amoïni per mi. Jo n'he viscut de tots colors. El meu oncle Jack va muntar una festa jueva amb disfresses de Star Trek i encara en parla tothom.

Oído en The Nany.

0 visitantes locos: