de vacances

L'estiu fa estralls a la blogsfera. Molts blogs importants aprofiten per deixar orfes a milers de lectors durant mesos. D'altres, donen el relleu a becaris o temporals (també coneguts com "pringats") per escriure posts durant aquest dies de platja i migdiada. TT no és una excepció. Els "bloggers" importants de la redacció s'han agafat uns dies de vacances per visitar terres gironines. I com la publicitat de la nostra pàgina no dóna per contractar mà d'obra barata, HAN decidit deixar-me d'encarregat (això sí, cobrant el triple que fins ara).
"¡Cuida del blog!" van ser les últimes, poètiques i messiàniques paraules de NiñoBomba abans de marxar, emulant l'irresponsable Darth Vader quan es dirigí als seus subordinats als últims minuts de Star Wars (no els busqueu al you-tube, no els trobareu) referint-se, en el seu cas, a la primera "Estrella de la Muerte". Doncs bé, aquest serà el meu deure aquest dies, mantenir el nivell d'un blog de per sí ja desnivellat ..."un gran poder comporta una gran responsabilitat".

0 visitantes locos: